• Slovenčina
 • Русский
 • English

Novinky

 • 17. medzinárodný zjazd slavistov v Paríži

  Odkaz na stránku zjazdu: https://mks-paris.sciencesconf.org/ Odkaz na tematiku zjazdu: Tematika zjazdu v slovenčine Výzva na prihlasovanie referátov a podmienky účasti na zjazde

 • Klokočovský obraz Bohorodičky v kultúrnych dejinách Slovenska

  Miesto konania konferencie: Klokočov – Michalovce Dátum konania konferencie: 6. – 10. septembra 2020 Zodpovedný pracovník: Peter Žeňuch Úcta k Presvätej Bohorodičke sprevádza Slovákov celými dejinami, je symbolom identity slovenskej kresťanskej spoločnosti a slovenského národa. […]

 • Slovenská slavistika na svetovom kongrese

  (zdroj: https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=7772) Od 20. do 27. augusta 2018 sa v Belehrade v Srbsku uskutočnil 16. medzinárodný zjazd slavistov, na ktorom sa aktívne s referátmi v sekciách, v tematických blokoch i na […]

 • Thumbnail for the post titled: Konferencie uskutočnené v rámci CE SlovSlav

  Konferencie uskutočnené v rámci CE SlovSlav

  Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach. Kliment Ochridský a jeho prínos pre slovanskú a európsku kultúru (k 1100. výročiu jeho smrti) Miesto konania konferencie: Bratislava Dátum konania konferencie: 5. – […]

 • Thumbnail for the post titled: Ocenenie pre Štefana Liptáka

  Ocenenie pre Štefana Liptáka

  Podpredseda SAV Dušan Kováč vo štvrtok 10. mája odovzdal Čestnú plaketu SAV Ľudovíta Štúra PhDr. Štefanovi Liptákovi, CSc. Na slávnosti, venovanej výsledkom práce, ale aj životnému jubileu (*1937) významného vedeckého […]

 • Thumbnail for the post titled: Pamiatky byzantskej tradície

  Pamiatky byzantskej tradície

  V pondelok 20. novembra otvorili výstavu Pamiatky byzantskej a latinskej kultúrno-obradovej tradície v SÚJS SAV. V rámci Európskeho týždňa vedy a techniky 2006 v reprezentačných priestoroch Gréckokatolíckeho farského úradu na ul. […]

 • Správa o výstave na stránke SAV

  Aktuality Pamiatky byzantskej tradície V pondelok 20. novembra otvorili výstavu Pamiatky byzantskej a latinskej kultúrno-obradovej tradície v SÚJS SAV. V rámci Európskeho týždňa vedy a techniky 2006 v reprezentačných priestoroch Gréckokatolíckeho […]