• Slovenčina
 • Русский
 • English

Novinky

 • Výskumný a študijný pobyt v Heidelbergu

  Slavistika má osobitne silnú tradíciu v nemecky hovoriacom svete. Jedným z takýchto príkladov je aj Univerzita v Heidelbergu. Tá v rámci svojej bohatej štruktúry zahŕňa aj Slavistický ústav (Slavisches Institut), […]

 • Interdisciplinárny výskum prameňov o jazyku a duchovnej kultúre – slovensko-slovanské súvislosti

  Medzinárodná vedecká slavistická konferencia sa venuje aktuálnym otázkam duchovnej písomnej kultúry a kultúrno-identifikačným procesom národných a jazykových spoločenstiev v širšom slovanskom priestore. Konferencia sa uskutoční v Bratislave v dňoch 21. – […]

 • Výzvy pre starovekých a moderných prekladateľov biblie II.

  V rámci riešenia projektu „APVV-20-0130 Biblický text a jeho terminologické diskurzy v modernom spisovnom jazyku. Na príklade Listov apoštola Pavla“ je pripravovaná medzinárodná vedecká konferencia s názvom „Výzvy pre starovekých […]

 • Biblia: kniha kníh a jej príbeh

  V dňoch 26.-30.9.2022 sa vo Vranove nad Topľou uskutoční výstava artefaktov z unikátnej zbierky Michala Lapčáka a cyklus prednášok. Podujatie sa realizuje v rámci riešenia projektu APVV-20-0130 Biblický text a […]

 • Slavistické pierko 2020

  Pri príležitosti 25. výročia založenia Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV bol vyhlásený 1. ročník súťaže Slavistické pierko. Zúčastniť sa jej mohli všetci nápadití žiaci základných škôl vo forme výtvarných a […]

 • 17. medzinárodný zjazd slavistov v Paríži

  Odkaz na stránku zjazdu: https://mks-paris.sciencesconf.org/ Odkaz na tematiku zjazdu: Tematika zjazdu v slovenčine Výzva na prihlasovanie referátov a podmienky účasti na zjazde

 • Klokočovský obraz Bohorodičky v kultúrnych dejinách Slovenska

  Miesto konania konferencie: Klokočov – Michalovce Dátum konania konferencie: 6. – 10. septembra 2020 Zodpovedný pracovník: Peter Žeňuch Úcta k Presvätej Bohorodičke sprevádza Slovákov celými dejinami, je symbolom identity slovenskej kresťanskej spoločnosti a slovenského národa. […]

 • Slovenská slavistika na svetovom kongrese

  (zdroj: https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=7772) Od 20. do 27. augusta 2018 sa v Belehrade v Srbsku uskutočnil 16. medzinárodný zjazd slavistov, na ktorom sa aktívne s referátmi v sekciách, v tematických blokoch i na […]

 • Thumbnail for the post titled: Konferencie uskutočnené v rámci CE SlovSlav

  Konferencie uskutočnené v rámci CE SlovSlav

  Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach. Kliment Ochridský a jeho prínos pre slovanskú a európsku kultúru (k 1100. výročiu jeho smrti) Miesto konania konferencie: Bratislava Dátum konania konferencie: 5. – […]

 • Thumbnail for the post titled: Ocenenie pre Štefana Liptáka

  Ocenenie pre Štefana Liptáka

  Podpredseda SAV Dušan Kováč vo štvrtok 10. mája odovzdal Čestnú plaketu SAV Ľudovíta Štúra PhDr. Štefanovi Liptákovi, CSc. Na slávnosti, venovanej výsledkom práce, ale aj životnému jubileu (*1937) významného vedeckého […]