• Slovenčina
  • Русский
  • English

Knižná publikácia „Rodinná terminológia vybraných biblických spisov“

Vo vydavateľstve POSTOJ MEDIA, s. r. o. vyšla koncom roka 2022 vedecká publikácia Rodinná terminológia vybraných biblických spisov, ISBN 978-80-89994-67-0, editorom je Róbert Lapko, parciálny výsledok riešenia projektu VEGA 2/0015/22 Recepcia biblickej rodinnej terminológie a motívov v slovanskom kultúrnom prostredí.