• Slovenčina
  • Русский
  • English

Voľby do Vedeckej rady Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV, v. v. i.

Oznamenie o voľbách do VR SÚJS SAV, v.v.i.

Menoslov oprávnených voličov