• Slovenčina
  • Русский
  • English

Rodina v Biblii: Recepcia biblickej rodinnej terminológie

Dňa 14. 10. 2022 sa v priestoroch Teologickej fakulty KU v Košiciach uskutočnilo kolokvium a workshop „Rodina v Biblii: Recepcia biblickej rodinnej terminológie“ organizované SÚJS SAV, v.v.i. v rámci riešenia projektu VEGA 2/0015/22ǀ10 Recepcia biblickej rodinnej terminológie a motívov v slovanskom kultúrnom prostredí.