• Slovenčina
  • Русский
  • English

Odkazy

Odkazy na akadémie vied a ďalšie inštitúcie
Slovenská akadémia vied
Akademie věd České republiky
Bieloruská národná akadémia vied
Enzyklopädie des Märchens
Estónsky ústav slavistiky
Charkovská národná univerzita
Institut für Volkskunde
Jagelonská univerzita
Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FF UK
Kyjevská národná univerzita
Ľubľanská univerzita
Mariborská univerzita
Národní ústav lidové kultúry
Russkij gosudarstvennyj gumanitarnyj universitet
Slovanský ústav AVČR
Ukrajinská národná akadémia vied
Ústav slavistických a východoeurópskych štúdií Karlovej univerzity
Centro Studium Gorizia
Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei Gorizia
Niektoré zaujímavé slavistické webové stránky
Bibliotheca Slavica
Das Internetportal zur deutschen und lateinischen Literatur im Mittelalter
Databáza hagiografických textov 8. – 10. storočia
Filologické odkazy na talianskom webe
Litopys
Kanadská asociácia slavistov
Katedra ľudovej slovesnosti Moskovskej štátnej univerzity
Medzinárodný komitét slavistov
Odkazy na slavistické stránky
Slavistická společnost Franka Wollmana
The Scholarly Journal Archive
Web o starej piesňovej kultúre v Rusku
Knižnice a kníhkupectvá
Ústredná knižnica SAV
Univerzitná knižnica v Bratislave
Slovenská národná knižnica
Böhlau Verlag
Camena
Corpus Automatum Multiplex Electorum Neolatinitatis Auctorum
Credo.ru
Česká národní knihovna
Knižnica patristickej literatúry otcov
Kosmas
Kubon&Sagner
Litopys.narod.ru
Matice cyrilometodějská
Národné múzeum ČR
Orbis Latinus
Prosvita
Ruská liturgia
Ruská liturgická knižnica
Svichado Publishers
Ústredná knižnica Bulharskej akadémie vied
Veda, vydavateľstvo SAV
Vulgata
Literárne informačné centrum
http://www.orbilat.com/
http://www.slavdict.narod.ru/
http://www.fordham.edu/halsall/byzantium/
Grantové agentúry a nadácie
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Grantový systém Ministerstva kultúry SR
Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ
Literárny fond
Nadácia otvorenej spoločnosti
Spoločnosť autorov vedeckej a odbornej literatúry
Stiftungsindex
Vedecká grantová agentúra MŠ a SAV
Vzdelávacia nadácia Jána Husa
Ďalšie zaujímavosti
Euroactiv
Euroactivity
Gréckokatolíci na Slovensku
Osobnosti
Pamiatky a múzeá
Pravoslávna stránka
Stála konferencia občianskeho inštitútu
Svetové denníky
Vatikán
www.radia.sk