• Slovenčina
  • Русский
  • English

Ďalšie vydanie cyrilského rukopisného prameňa z 18. storočia v edícii Monumenta Byzantino-Slavica et Latina Slovaciae.

ŽEŇUCH, P. Výklad liturgie žalmov / Разглаголствїє ѡ лїтургїи ѱаломской. Monumenta Byzantino-Slavica et Latina Slovaciae. Vol. IХ. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV, 2022. 208 s. ISBN 978-80-224-1990-1

Diplomatické vydanie cyrilského rukopisného kompendia zameraného na výklad liturgie žalmov predstavuje ďalší kamienok v mozaike byzantsko-slovanskej duchovnej a kultúrnej tradície pod Karpatmi a na Slovensku. Nadväzuje sa ním na liturgickú tematiku, ktorá sa v rámci prítomnej edície prezentovala už v treťom zväzku vydaním výkladu eucharistickej služby. Diplomatická edícia cyrilských rukopisných prameňov pojednávajúca o tradícii slávenia bohoslužobných obradov môže pomôcť k prehĺbenejšiemu pochopeniu miestnej tradície rozvíjajúcej sa v prostredí historickej Mukačevskej eparchie.

Publikácia je dostupná na stiahnutie tu.