• Slovenčina
  • Русский
  • English

Časopisy

Slavica SlovacaSlavistická folkloristika
Informačný bulletin

ISSN: 0037-6787

ISSN: 2730-0099
Distribúcia / Distributed by:
Slovart G. T. G., Krupinská 4,
P. O. Box 152, 852 99 Bratislava
Objednávací formulár 
Redakčná rada:
Hana Hlôšková (Slovensko),
Sofja Anatoljevna Mjasnikova (Rusko),
Irina Ohijenko (Ukrajina),
Jana Pospíšilová (Česko),
Tatiana Volodina (Bielorusko),
Katarína Žeňuchová (Slovensko)
 
Výkonné redaktorky:
Katarína Žeňuchová
katarina.zenuchova@savba.sk
 
Hana Hlôšková
anna.hloskova@uniba.sk
 
Technický redaktor:
Martin Žeňuch
 
Periodicita:
spravidla raz ročne

Aktualizácia údajov:
do 30. júna