• Slovenčina
 • Русский
 • English

Novinky

 • Voľby do Vedeckej rady Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV, v. v. i.

  Oznamenie o voľbách do VR SÚJS SAV, v.v.i. Menoslov oprávnených voličov

 • Rodina v Biblii: Recepcia biblickej rodinnej terminológie

  Dňa 14. 10. 2022 sa v priestoroch Teologickej fakulty KU v Košiciach uskutočnilo kolokvium a workshop „Rodina v Biblii: Recepcia biblickej rodinnej terminológie“ organizované SÚJS SAV, v.v.i. v rámci riešenia projektu VEGA 2/0015/22ǀ10 Recepcia biblickej […]

 • Revidované vydanie Jánovho evanjelia

  Vo vydavateľstve Postoj Media, s.r.o. (https://obchod.postoj.sk/produkt/janovo-evanjelium/231) v týchto dňoch vyšlo revidované vydanie Jánovho evanjelia, ktoré bolo pripravené v SÚJS SAV, v.v.i. 

 • Nový knižný titul o Slovákoch a slovenčine vo vzťahoch

  Publikácia profesora PhDr. Petra Žeňucha, DrSc., ponúka prehľad doterajších výsledkov založený na komplexnej jazykovo-historickej a spoločensko-kultúrnej interpretácii vybraných jazykovo-kultúrnych súvislostí, ktoré tvoria súčasť celého radu písomných prameňov. Ponúka obraz o […]

 • Výskumný a študijný pobyt v Heidelbergu

  Slavistika má osobitne silnú tradíciu v nemecky hovoriacom svete. Jedným z takýchto príkladov je aj Univerzita v Heidelbergu. Tá v rámci svojej bohatej štruktúry zahŕňa aj Slavistický ústav (Slavisches Institut), […]

 • Interdisciplinárny výskum prameňov o jazyku a duchovnej kultúre – slovensko-slovanské súvislosti

  Medzinárodná vedecká slavistická konferencia sa venuje aktuálnym otázkam duchovnej písomnej kultúry a kultúrno-identifikačným procesom národných a jazykových spoločenstiev v širšom slovanskom priestore. Konferencia sa uskutoční v Bratislave v dňoch 21. – […]

 • Výzvy pre starovekých a moderných prekladateľov biblie II.

  V rámci riešenia projektu „APVV-20-0130 Biblický text a jeho terminologické diskurzy v modernom spisovnom jazyku. Na príklade Listov apoštola Pavla“ je pripravovaná medzinárodná vedecká konferencia s názvom „Výzvy pre starovekých […]

 • Biblia: kniha kníh a jej príbeh

  V dňoch 26.-30.9.2022 sa vo Vranove nad Topľou uskutoční výstava artefaktov z unikátnej zbierky Michala Lapčáka a cyklus prednášok. Podujatie sa realizuje v rámci riešenia projektu APVV-20-0130 Biblický text a […]

 • Slavistické pierko 2020

  Pri príležitosti 25. výročia založenia Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV bol vyhlásený 1. ročník súťaže Slavistické pierko. Zúčastniť sa jej mohli všetci nápadití žiaci základných škôl vo forme výtvarných a […]