• Slovenčina
  • Русский
  • English

Výskumný pobyt na Univerzite v Bonne a Slavistickom inštitúte v Kolíne nad Rýnom

 V novembri až decembri sa Mgr. Laura Jagelková (Belicajová), ako doktorandka Slavistického ústavu Jána Stanislava Slovenskej SAV, zdržiavala v Nemecku. Navštívila Univerzitu v Bonne, kde mala možnosť pravidelne tráviť čas v tunajšej knižnici a pozorovať doktorandské semináre, taktiež Slavistický inštitút v Kolíne nad Rýnom (Slavisches Institut der Universität zu Köln). Slavistický inštitút začal fungovať v roku 1953 v rámci Univerzity v Bonne ako jedna z prvých západonemeckých katedier pre slovanskú filológiu po druhej svetovej vojne. V súčasnosti funguje pod záštitou Univerzity v Kolíne a patrí mu jedna z najvýznamnejších odborných knižníc v Nemecku so skladom okolo 150 000 kusov. Táto knižnica bola jedným z dôvodov, pre ktorý sa doktorandka danú inštitúciu rozhodla navštíviť. Knihy, ktoré sa v nej nachádzajú môžu byť pozoruhodným zdrojom informácií pre nejeden slavistický výskum. Laura sa stretla s riaditeľom Slavistického inštitútu v Kolíne, prof. Dr. Danielom Bunčićom a s jeho ďalšími členmi. Dostala pozvanie na Slovanské jazykovedné kolokvium (Kolloquium Slavische Sprachwissenschaft), ktorého sa rada zúčastnila. Slavistický inštitút v Kolíne ponúka výučbu všetkých slovanských jazykov, a teda aj slovenčiny. Pre Lauru, ktorá v rámci štúdia pracuje ako lektorka slovenského jazyka, bolo veľmi inšpiratívne zdieľať svoje skúsenosti s tunajším lektorom slovenčiny, Mgr. Samuelom Koruniakom, PhD., ktorý sa úspešne snaží vďaka Univerzite v Kolíne popularizovať slovenský jazyk a kultúru. Poznatky získané v Nemecku mladú doktorandku podnietili k novým nápadom, ktoré bude v budúcnosti realizovať v rámci Slavistického ústavu Jána Stanislava v Bratislave. 

 Aj takýmto spôsobom sa Samuel Koruniak snaží popularizovať slovenčinu. 

Vyhľadávanie kníh fungovalo tradičným spôsobom.