• Slovenčina
  • Русский
  • English

Dvadsať rokov inštitucionalizovanej slavistiky v Slovenskej akadémii vied

Predslov

Dvadsať rokov inštitucionalizovanej slavistiky v Slovenskej akadémii vied

Knižné publikácie Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV

Vedecké konferencie, semináre a výstavy organizované Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV v rokoch 1995 – 2015

Zoznam pracovníkov

Edičná poznámka k profilom a bibliografiám pracovníkov a doktorandov Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV

Profily a bibliografia pracovníkov Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV v rokoch 1995 – 2014

Univ. prof. PhDr. Ján Doruľa, DrSc.
Vladimír Gregor
Doc. PhDr. Tatiana Grigorjanová, PhD. (rod. Zajacová)
Mgr. art. Ladislav Kačic, PhD.
Mgr. Mária Košková, CSc. (rod. Andreeva)
PhDr. Ľubor Králik, CSc.
Doc. PhDr. Elena Krasnovská, CSc.
PhDr. Štefan Lipták, CSc.
ThLic. Andrej Škoviera, PhD.
Mgr. Angela Škovierová, PhD.
Mgr. Peter Šoltés, PhD.
Mgr. Svetlana Vašíčková (rod. Šašerina)
Mgr. Svorad Zavarský, PhD.
Prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD.
Prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.
Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD. (rod. Faťolová)

Profily a bibliografia doktorandov Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV v rokoch 1995 – 2014

Mgr. Rastislav Csapák
Mgr. Nikoleta Hubinská
Mgr. Ľuboš Lukoviny, PhD.
Mgr. Lenka Majchráková, PhD. (rod. Juhásová)
Mgr. Anita Račáková, PhD. (rod. Murgašová)
Mgr. Božena Pecuchová
Mgr. Mária Prokipčáková
Mgr. Naďa Rácová, PhD.
Mgr. Mária Strýčková
Mgr. Dominika Tekeliová
Mgr. Ľubomíra Wilšinská
Mgr. Marína Hríbová

Fotografie z podujatí v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV