• Slovenčina
  • Русский
  • English

Musikalische und literarische Kontexte des Barocks in Mitteleuropa / in der Slowakei

Hudobné a literárne kontexty baroka v strednej Európe / na Slovensku

Miesto konania konferencieBratislava
Dátum konferencie22. – 24. októbra 2014
Zodpovedný pracovník Ladislav Kačic
OrganizátoriSlavistický ústav Jána Stanislava SAV,
Slovenská muzikologická asociácia

Konferencia (súčasť projektu VEGA č. 2/0118/13) sa plánuje v spolupráci so Slovenskou muzikologickou asociáciou, Rakúskym kultúrnym fórom a Českým kultúrnym centrom v Bratislave. Cieľom interdisciplinárnej vedeckej konferencie je konfrontácia a porovnanie nových poznatkov o kontextoch baroka na Slovensku a v strednej Európe v oblasti literatúry a hudby, t. j. v dvoch najbližších umeleckých disciplínach. Referáty budú zamerané predovšetkým na problémy metodológie a koncepcií literárneho a hudobného baroka, periodizáciu, na vzťah slova a hudby v konkrétnych žánroch a druhoch (duchovná a paraliturgická pieseň, školská hra) a pod. Na konferencii sa zúčastnia literárni vedci, filológovia a hudobní historici z viacerých krajín (okrem Slovenska aj z Českej republiky, Poľska, Rakúska, Maďarska, Nemecka a Francúzska).

Program konferencie v PDF súbore