• Slovenčina
  • Русский
  • English

Základné organizačné normy Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV, v.v.i.

Zakladacia listina (zverejnené dňa 7.4.2022)

Pracovný poriadok Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV, v.v.i. (zverejnené dňa 31.3.2022)

Organizačný poriadok Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV, v.v.i. (zverejnené dňa 31.3.2022)

Volebný poriadok na členov Správnej rady Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV, v.v.i. (zverejnené dňa 31.3.2022)

Volebný poriadok na členov Vedeckej rady Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV, v.v.i. (zverejnené dňa 31.3.2022)

Dohoda o zavedení pružného pracovného času (zverejnené dňa 15.3.2022)

Pravidlá hodnotenia vedeckých a výskumných pracovníkov a doktorandov Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV, v.v.i. (zverejnené dňa 31.3.2022)

Dodatok č.1 k zakladacej listine Slavistického ústavu Jána Stanislava Slovenskej akadémmie vied, verejnej výskumnej inštitúcie. (zverejnené dňa 27.4.2022)

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja. (zverejnené dňa 28.4.2022)

Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja. (zverejnené dňa 27.4.2022)

Štatút Snemu Slovenskej akadémie vied

Štatút Slovenskej akadémie vied

Organizačný poriadok Slovenskej akadémie vied

Zákon o verejnej výskumnej inštitúcii č. 243/2017 Z. z., v znení neskorších doplnení

Zákon o Slovenskej akadémii vied č. 133/2002 Z. z., v znení neskorších doplnení

Zákon o vysokých školách č. 131/2002 Z. z., v znení neskorších doplnení

Plán rodovej rovnosti Slovenskej akadémie vied Verzia 1.0. (zverejnené dňa 13.1.2023)