• Slovenčina
  • Русский
  • English

Polemicko-teologické témy v žánroch staršej literatúry

Vedecký seminár s predpokladanou medzinárodnou účasťou

Miesto konania konferencieBratislava
Dátum konferencie3. – 4. decembra 2014
Zodpovedný pracovníkSvorad Zavarský
Organizátori Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

Konfesionálne rozdelenie Cirkvi v novoveku bolo sprevádzané živou aktivitou na poli polemickej teológie, ktorá precízne definovala pozície jednotlivých vyznaní v oblasti vierouky a náboženskej praxe. Téma seminára vychádza z hypotézy, že polemická teológia, podobne ako asketika, patrila k praktickým teologickým disciplínam, ktorej témy a spôsob myslenia boli natoľko prítomné v spoločenskom živote, že prirodzene prenikali aj do iných literárnych žánrov (historiografia, dráma, prírodovedné traktáty atď.). Cieľom seminára bude uvažovať a diskutovať o polemicko-teologických kódoch v rozličných literárnych žánroch 16. až 18. storočia. Tento dôležitý aspekt, ba v spomenutom období jeden z určujúcich aspektov písomnej kultúry nebol dosiaľ predmetom záujmu bádateľov na Slovensku.

Webstránka konferencie
Program konferencie v PDF súbore