• Slovenčina
  • Русский
  • English

Bohorodička v kultúrnych dejinách Slovenska

Miesto konania semináraBratislava
Dátum seminára 16. septembra 2014
Zodpovedný pracovníkPeter Žeňuch
OrganizátoriSlavistický ústav Jána Stanislava SAV,
Gréckokatolícka eparchia v Bratislave

Kult sedembolestnej Bohorodičky je symbolom slovenského národa. Tento symbol nesie nielen obraz bolesti, utrpenia, zneváženia vlastnými i cudzími, ale je to predovšetkým dar znovuzrodenia národného i kresťanského života obyvateľov Slovenska.

Cieľom konferencie je priblížiť úctu k bolestnej Bohorodičke na území Slovenska v historickom, literárnom, liturgickom i širšom kultúrnom kontexte. Oslava Márie úzko súvisí s tradičným kresťanským prostredím, ktorého počiatky siahajú už do najstaršieho obdobia našich národných a kultúrnych dejín. Odraz tohto kultu vidno napríklad v patrocíniách chrámov na Slovensku, v ikonografických zobrazeniach, symboloch, v prejavoch ľudovej úcty, v lyrickej, piesňovej i prozaickej písomnej tradícii, v ktorých sa zračí aj úcta k bolestiam Bohorodičky. Jej úloha v kresťanských dejinách Slovenska tak nesie znaky národného a kultúrneho priestoru, ktorý zjednocuje západnú i východnú tradíciu na Slovensku.

Program seminára v PDF