• Slovenčina
  • Русский
  • English

Vyšla nová knižná publikácia „List Rimanom. Nový preklad a krátky komentár. Druhé doplnené vydanie.“

Publikácia dostupná na: http://www.slavu.sav.sk/index.php/books/4305-2/