• Slovenčina
  • Русский
  • English

LAPKO, Róbert (ed.): List Rimanom. Nový preklad a krátky komentár. Druhé doplnené vydanie. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – POSTOJ MEDIA s.r.o., 2023. 108 s. ISBN 978-80-89994-75-5

 

Publikácia dostupná na: