• Slovenčina
  • Русский
  • English

Zloženie

Členovia SKS

Čestný predseda SKS 
prof. PhDr. Ján Doruľa, DrSc.jazykoveda
  
PhDr. Mojmír Benža, CSc.etnológia
PhDr. Ján Bobák, CSc.história
doc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc.literárna veda
prof. PhDr. Júlia Dudášová, DrSc.jazykoveda
prof. PhDr. Oskár Elschek, DrSc.etnológia
PhDr. Viera Gašparíková, DrSc.etnológia
prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc.jazykoveda
prof. PaedDr. Martin Golema, PhD.literárna veda
doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc.etnológia
doc. PhDr. Martin Homza, PhD.história
prof. PhDr. Jozef Hvišč, DrSc.literárna veda
prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc.jazykoveda
prof. PhDr. Marta Keruľová, CSc.literárna veda
doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD.jazykoveda
PhDr. Ľubor Králik, CSc.jazykoveda
prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD.jazykoveda
prof. PhDr. Matúš Kučera, DrSc.história
prof. PhDr.Ladislav Lenovský, PhD.etnológia
prof. PhDr. Róbert Letz, PhD.história
Mgr. Anita Račáková, PhD.jazykoveda
prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc.história
prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc.jazykoveda
ThLic. Andrej Škoviera, PhD.história
doc. PhDr. Zvonko Taneski, PhD.literárna veda
prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.jazykoveda