• Slovenčina
  • Русский
  • English

Z výskumov Slovenskej slavistiky

Týždeň vedy a techniky 2008 na Slovensku (24. – 28.11.2008)

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV sa do Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2008 zapojil niekoľkými aktivitami zameranými na popularizáciu vedy a výskumu. Dňa 25.11.2008 sa uskutočnila tlačová beseda s novinármi. V ten istý deň sme sprístupnili expozíciu faksimile rukopisov z elektronickej databázy. Výstava je umiestnená v priestoroch Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV. Expozíciu faksimile najvýznamnejších cyrilských a latinských písomností v databáze SÚJS SAV doplňujú panely o výskumných projektoch. Okrem panelovej výstavy bola pre záujemcov zriadená aj výstava publikačnej činnosti ústavu od jeho vzniku až po dnes.

Na tlačovej besede riaditeľ ústavu P. Žeňuch predstavil koncepciu porovnávacích slavistických interdisciplinárnych výskumov a po ňom vedúci projektov a zodpovední pracovníci za jednotlivé výskumné oblasti prezentovali výsledky svojho bádania. Počas Týždňa vedy a techniky navštívilo náš ústav viacero záujemcov, významná bola najmä prítomnosť zástupcov médií (TASR, SITA, Tlačový odbor P SAV, denníka Pravda).

V rámci Týždňa vedy a techniky 2008 na Slovensku sa uskutočnili aj štyri prednášky pre verejnosť, v stredu 26. novembra prednášky K. Žeňuchovej: Na cestách za  príbehmi ľudových rozprávaní; Samuel Cambel a východné Slovensko a L. Kačica: Hudba v jezuitskej školskej hre na Slovensku. Vo štvrtok odznela prednáška A. Škovieru: Učeníci a spolupracovníci svätých Cyrila a Metoda a prednáška S. Zavarského: Martin Sentiváni – osobnosť slovenskej vedy. Jednotlivé prednášky boli sprevádzané aj vizuálnymi prezentáciami cez dataprojektor.

Hoci Týždeň vedy a techniky 2008 sa skončil v piatok 28. 11. 2008 symbolicky, posvätením priestorov SÚJS SAV, výstava prezentujúca výsledky jednotlivých výskumných okruhov a faksimile rukopisov z databázy cyrilských a latinských pamiatok zostáva v ústave inštalovaná ako stála expozícia.

Ohlasy v médiách

  1. http://spravy.pravda.sk/sk_domace.asp?c=A081202_122243_sk_kskop_p09
  2. http://www.sav.sk/?lang=sk&charset=&doc=services-news&news_no=2310
  3. http://www.slovacivosvete.sk/338/sprava-tasr.php?sprava=134049
  4. http://www.tasr.sk/23.axd?k=20081116TBB00344
  5. http://www.slovakradio.sk/inetportal/2007/index.php?lang=1&stationID=0&page=showNews&id=60328