• Slovenčina
  • Русский
  • English

Teokracia: lingvistické, exegetické a systematicko-teologické prístupy

Miesto konania konferencieKošice
Dátum konania konferencie25. – 27. februára 2019
Zodpovedný pracovníkRóbert Lapko (APVV)
OrganizátoriSlavistický ústav Jána Stanislava SAV,
Centrom pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta

Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied v spolupráci s Centrom pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu.

Program konferencie otvorí dňa 25.2.2019 o 17:00 plenárna prednáška Petra Olexáka (SHÚ Rím): Vzťahy cirkvi a štátu v dejinách.

Ďalšie vystúpenia sa uskutočnia v Kláštore bosých karmelitánov v Košiciach-Lorinčík. Prednašajúci: Ján Dolný OSB (Kláštor Premenenia Pána Sampor), Peter Dubovský SJ (PIB Rím), Juraj Feník (SÚJS SAV Bratislava), Peter Juhás (WWU Münster), Róbert Lapko (SÚJS SAV Bratislava), Christoph Levin (LMU Mníchov), Petr Mareček (CMTF UP Olomouc), Reinhard Müller (WWU Münster), Urmas Nommik (Tartu Ülikool), Peter Olexák (SHÚ Rím), Jozef Tiňo (TF TU Bratislava), Peter Žeňuch (SÚJS SAV Bratislava).

Konferencia je realizovaná v rámci riešenia projektu: APVV-16-0514 Terminologické diskurzy a špecifiká biblických jazykov vzhľadom na preklady Biblie do slovenčiny a DFG-Forschergruppe „Natur in politischen Ordnungsentwürfen“ (Teilprojekt 1).

Informácie o konferencii na webe:

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20190129026

http://biblia.rimkat.sk/vedecka-konferencia-o-teokracii/?fbclid=IwAR0FWStlvZHviT7YXoGryrbmpNnG5zh8KdKTVZogVQjdRNhGStrc-5XXPIE

https://blog.postoj.sk/40050/februar-s-csbbs