• Slovenčina
  • Русский
  • English

Slovensko-poľské pomedzie

Slavistický kabinet SAV v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave pripravil interdisciplinárny vedecký seminár s medzinárodnou účasťou o doterajších výsledkoch štúdia materiálu získaného pri terénnych a archívnych výskumoch v súvise s plnením grantovej úlohy kabinetu Slovensko-poľské pomedzie (jazyk, ľudová kultúra a dejiny osídlenia). Seminár sa uskutočnil 3. mája 2000 v zasadacej miestnosti sídla kabinetu na Panskej ulici č. 26 v Bratislave o 9.00 hod.

Na seminári odzneli referáty:

Ján DoruľaÚvodné slovo o plnení grantových úloh SK SAV
Martin HomzaPôsobenie významných osobností z uhorských a poľských vládnucich dynastií na pohraničných územiach v stredoveku
Mojmír Benža – Ladislav MlynkaCharakter tradičnej kultúry Slovákov v Poľsku
Andrzej JazowskiGwara Górnej Orawy w świetle polskich źródeł i badań
Júlia Dudášová-KriššákováMorfologický systém goralských nárečí z typologického hľadiska
Anita MurgašováNiektoré syntaktické osobitosti v goralských nárečiach na Spiši
Štefan LiptákNahrávky prehovorov zo spišských goralských nárečí ako prameň poznania ich slovnej zásoby