• Slovenčina
  • Русский
  • English

Publikácie Slovenského komitétu slavistov

Slovenský komitét slavistov v spolupráci so Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV vydal aj ďalšie publikácie, ktoré sú na internetovej stránke Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV.