• Slovenčina
  • Русский
  • English

Predsedníctvo

Predsedníctvo Slovenského komitétu slavistov

PredsedaProf. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.
PodpredsedoviaDoc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc.
Doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc.
Prof. PaedDr. Róbert Letz, PhD.
TajomníkProf. Mgr. Jaromír Krško, PhD
Revízna komisiaProf. PhDr. Júlia Dudášová, DrSc.
Mgr. Anita Račáková, PhD.
Čestný predsedaProf. PhDr. Ján Doruľa, DrSc.

Adresa
Slovenský komitét slavistov
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Tel.: 02/59209412
Tel./Fax: 02/59209411