• Slovenčina
  • Русский
  • English

Pamiatky byzantskej tradície na Slovensku

Databáza pamiatok byzantskej tradície

Nahrávky liturgií a súkromných modlitieb veriacich byzantského obradu v cirkevnoslovanskom jazyku

Výskum ľudovej prozaickej tvorby

Monumenta Byzantino-Slavica et Latina Slovaciae

Riziká a financovanie výskumu