• Slovenčina
  • Русский
  • English

Ku koreňom našej viery

Odborný seminárMichalovce 24. mája 2008
Organizátori
Spolok sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Zemplínske múzeum v Michalovciach

V Michalovciach si pripomenuli 40. výročie obnovenia gréckokatolíckej cirkvi

Prešov/Michalovce (podľa TASR) – Pri príležitosti 40. výročia obnovenia činnosti Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku sa 24. mája 2008 v priestoroch Zemplínskeho múzea v Michalovciach uskutočnil odborný seminár pod názvom „Ku koreňom našej viery“. Podujatie sa realizovalo pod záštitou košického eparchu Milana Chautura. Viac ako 100 účastníkov si vypočulo prednášku cirkevného historika Petra Borzu, v ktorej sa venoval predovšetkým obdobiu Pražskej jari. Tá podľa jeho slov priniesla zmenu spoločensko-náboženskej situácie a uvoľnenie napätia v krajine postihnutej tvrdou proticirkevnou politikou. Výsledkom zápasu duchovenstva a veriacich bolo po 18 rokoch znovuobnovenie činnosti Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Účastníci odborného stretnutia počas diskusie hovorili o možnostiach štúdia starých cyrilských rukopisov, ktoré sa používali v prostredí východného byzantského obradu. Ako pre TASR uviedol riaditeľ Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV v Bratislave Peter Žeňuch, „náš ústav archivuje 150 až 200 takýchto písomnosti z  obdobia 15.- 19. storočia v digitalizovaných databázach. Závery zo skúmania spomínaných dokumentov vydávame v rámci edície Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae“. Dnešné stretnutie sa podľa Žeňucha nekoná v Michalovciach len preto, že v tomto regióne žije väčšina veriacich východného obradu na Slovensku. Vedeckí pracovníci uvažujú o možnosti vytvorenia strediska pre archiváciu a zhromažďovanie dokumentov práve v priestoroch Zemplínskeho múzea v Michalovciach. Podujatie Ku koreňom našej viery pripravili Spolok sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach a Slavistický ústav Slovenskej akadémie vied Bratislava v spolupráci so Zemplínskym múzeom v Michalovciach. V rámci neho sa uskutočnila aj vernisáž výstavy vzácnych bohoslužobných kníh a dokumentov, ktorú v najbližších dňoch sprístupnia pre návštevníkov múzea.       

Správa o akcii s fotografiami na stránke Košickej eparchie.

Rádio Lumen

Rozhovor s riaditeľom Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV v relácii Ranné spojenie, ktorú odvysielalo Rádio Lumen v premiére v sobotu, 31.05.2008 o 6.00 – 9.00 hod. a v repríze v nedeľu, 01.06.2008 o 6.00 – 7.00 a o 8:00 – 8:30 hod.

Informačný plagát vo formáte pdf.