• Slovenčina
  • Русский
  • English

Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach. Kliment Ochridský a jeho prínos pre slovanskú a európsku kultúru (k 1100. výročiu jeho smrti)

Ruské centrum vedy a kultúry

Bulharské kultúrne a informačné stredisko

Naše doktorandky