• Slovenčina
  • Русский
  • English

Historický význam a odkaz diela osobností slovenského národného obrodenia (P. J. Šafárik, J. Kollár, Ľ. Štúr, J. Záborský)

Miesto konania konferencieBratislava
Dátum konferencie10. októbra 2013
Zodpovedný pracovníkJán Doruľa
OrganizátoriCentrum excelentnosti SlovSlav,
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

Zhodnotenie diela Antona Bernoláka ako zákonitého výsledku slovenského spoločensko-kultúrneho vývinu, ideové pôsobenie diela bernolákovcov na ďalší kultúrno-spoločenský vývin s dobovými paralelami, súvislosťami a odlišnosťami, ako sa prejavili v diele P. J. Šafárika, Jána Kollára a potom v ďalších modifikáciách najmä v diele Ľudovíta Štúra a štúrovcov s dobovými variantmi i rozpormi (Kollár–Štúr–Záborský).

Program konferencie v PDF.