• Slovenčina
  • Русский
  • English

Fotografie z otvorenia rekonštruovaných priestorov pre Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

V roku 2007 sa úspešne realizovala rekonštrukcia priestorov v budove ÚSV 2 v objekte SAV na Patrónke. Tieto priestory boli na základe uznesení Predsedníctva SAV pridelené Slavistickému ústavu Jána Stanislava SAV. Rekonštrukcia priestorov sa uskutočnila podľa harmonogramu stavebných úprav na základe príslušnej dokumentácie. Rekonštrukciu priestorov realizovala firma WELL, s. r. o. Priestory boli Slavistickému ústavu Jána Stanislava odovzdané za účasti predsedu SAV profesora Ing. Štefana Lubyho, DrSc., podpredsedníčky SAV PhDr. Viery Rosovej, CSc., člena P SAV PhDr. Dušana Gálika, CSc., riaditeľky THS ÚSV SAV Ing. Magdalény Zacharovej a riaditeľa firmy WELL, s. r. o. Ing. Vladimíra Kohúta.

Rekonštrukcia priestorov Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV