• Slovenčina
  • Русский
  • English

Autobiografia P. Paulína Bajana OFM (1721–1792)

Dňa 23. februára 2017 sa v refektári františkánskeho kláštora uskutočnila prezentácia publikácie Ladislav Kačic – Svorad Zavarský: Autobiografia P. Paulína Bajana OFM (1721–1792), ktorá vyšla ako supplementum časopisu Slavica Slovaca, roč. 51, 2016, č. 3. Ukážky z autobiografie predniesol Jozef Šimonovič, program obohatila františkánska schola, ktorá zaspievala niekoľko piesní z Bajanových spevníkov. Prezentáciu otvoril gvardián bratislavského kláštora P. Jozef Čirák OFM.

Plagát