• Slovenčina
  • Русский
  • English

Biblické preklady z SÚJS: dar pre pápeža

Slovenskí biskupi počas návštevy Ad limina apostolorum darovali dňa 7.6.2024 pápežovi Františkovi nové preklady Jánovho a Lukášovho evanjelia a List Rimanom. Preklady boli pripravené v SÚJS SAV, v.v.i. v rámci riešenia projektov APVV, postupne od roku 2017, vyšli vo vydavateľstve Postoj Media (https://www.postoj.sk/157321/knihy-ktore-dostal-aj-papez-frantisek a https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20240607001).  

Tento rok je to už druhý dar pre pápeža Františka z nášho pracoviska. Tým prvým bolo dňa 18.1.2024 darovanie Kamaldulskej Biblie pripravenej v roku 2002 pracovníkmi Slavistického kabinetu SAV (dnes SÚJS SAV, v.v.i.) delegáciou čelných predstaviteľov SAV (https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=11699).

V roku 2024 pápež František tak dostal z nášho pracoviska najstarší preklad celej Biblie do slovenčiny aj najnovšie slovenské preklady biblických kníh. 

foto

 © Vatican Media