• Slovenčina
  • Русский
  • English

Vydanie publikácie „Rodinná terminológia vybraných biblických spisov II“

Vo vydavateľstve POSTOJ MEDIA, s. r. o. vyšla koncom roka 2023 vedecká publikácia Rodinná terminológia vybraných biblických spisov II, ISBN 978-80-89994-86-1, editorom je Róbert Lapko. Ide o ďalší parciálny výsledok riešenia projektu VEGA 2/0015/22 Recepcia biblickej rodinnej terminológie a motívov v slovanskom kultúrnom prostredí.