• Slovenčina
  • Русский
  • English

Výzvy pre starovekých a moderných prekladateľov biblie II.

V rámci riešenia projektu „APVV-20-0130 Biblický text a jeho terminologické diskurzy v modernom spisovnom jazyku. Na príklade Listov apoštola Pavla“ je pripravovaná medzinárodná vedecká konferencia s názvom „Výzvy pre starovekých a moderných prekladateľov Biblie II“ za účasti viacerých odborníkov z prestížnych zahraničných vedeckých inštitúcii. Uskutoční sa v dňoch 27.-29.9.2022 v Košiciach.