• Slovenčina
  • Русский
  • English

Biblia: kniha kníh a jej príbeh

V dňoch 26.-30.9.2022 sa vo Vranove nad Topľou uskutoční výstava artefaktov z unikátnej zbierky Michala Lapčáka a cyklus prednášok. Podujatie sa realizuje v rámci riešenia projektu APVV-20-0130 Biblický text a jeho terminologické diskurzy v modernom spisovnom jazyku. Na príklade Listov apoštola Pavla.