• Slovenčina
  • Русский
  • English

Pamiatky byzantskej tradície

V pondelok 20. novembra otvorili výstavu Pamiatky byzantskej a latinskej kultúrno-obradovej tradície v SÚJS SAV.

V rámci Európskeho týždňa vedy a techniky 2006 v reprezentačných priestoroch Gréckokatolíckeho farského úradu na ul. 29. augusta č. 7 v Bratislave otvorili výstavu zo zbierok Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV (SÚJS SAV). Výstava potrvá do nedele 26. novembra.

Riaditeľ SÚJS SAV Peter Žeňuch na vernisáži privítal vzácnych hostí – člena predsedníctva SAV Dušana Gálika, predsedníčku III. komory Snemu SAV Dagmar Podmakovú, riaditeľa Slovenského historického ústavu Matice slovenskej Jána Bobáka, ako aj provinciála jezuitov na Slovensku otca Jána Ďačoka a vydavateľa Jeruzalemskej Biblie Jána Ďuricu.

Peter Žeňuch predstavil prítomným prácu ústavu, ktorý vedie, predovšetkým v oblasti základného výskumu latinských, cyrilských, cirkevnoslovanských, nemeckých a iných vzťahov v rámci aktuálnych potrieb slavistických výskumov na Slovensku. V nadväznosti na túto prezentáciu predniesol prednášku na tému Cyrilské rukopisné pamiatky – priestor pre skúmanie interkultúrnych ainterkonfesionálnych vzťahov v karpatskom regióne. Vo večerných hodinách odznela prednáška prof. Jána Doruľu Kamaldulská Biblia – prvý preklad celého Písma svätého do slovenčiny.

Na výstave odznejú aj ďalšie prednášky:

  • Utorok, 21. novembra, 18.15 h – Andrej Škoviera: Liturgia byzantskej misie na Veľkej Morave
  • Štvrtok, 23. novembra, 18.15 h – Ladislav Kačic a Svorad Zavarský: Jezuiti v dejinách slovenskej vedy a kultúry