Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Organizačná štruktúra Slavistického ústavu Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied,

verejnej výskumnej inštitúcie
 

 

 

Riaditeľ: Prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.

 

Zástupca riaditeľa: Mgr. Svorad Zavarský, PhD.

 

Správna rada Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV, v. v. i.:

 

Prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc., predseda správnej rady
S.T.D. Juraj Feník, PhD.
Mgr. Ľubomír Gábor, PhD.
Mgr. Ľubomíra Wilšinská, PhD.
Mgr. Svorad Zavarský, PhD.

 

Dokumenty a zápisnice zo zasadnutí Správnej rady SÚJS SAV, v. v. i.

 

Vedecká rada Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV, v. v. i.:

Prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD., predseda
Mgr. art. Ladislav Kačic, PhD. (interný člen)
Doc. Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD. (interná členka)
Prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc., FF UKF Nitra (externý člen)
Prof. PhDr. Júlia Dudášová-Kriššáková, DrSc., FF Prešovskej univerzity (externá členka)

 

Dokumenty a zápisnice zo zasadnutí Vedeckej rady SÚJS SAV, v. v. i.

 

Dozorná rada Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV, v. v. i.:

Mgr. Juraj Marušiak, PhD., člen Predsedníctva SAV
Prof. PhDr. Ján Doruľa, DrSc.

Ing. Iveta Škokayová

 

 

Dokumenty a zápisnice zo zasadnutí Dozornej rady SÚJS SAV, v. v. i.

 

 

Atestačná komisia Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV, v. v. i.:

 

Prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc. (predseda ex offo)
Mgr. art. Ladislav Kačic, PhD. (interný člen)
Mgr. Mária Košková, CSc. (interná členka)
Prof. PhDr. Ján Doruľa, DrSc., dozorná rada (externý člen)
Mgr. Iveta Valentová, PhD., JÚĽŠ SAV (externá členka)
Doc. PhDr. Mária Dobríková, CSc., FF UK Bratislava (externá členka)

 

 

Základné organizačné normy Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV, v. v. i.:


 

 

 

 

 

shopify analytics