Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Organizačná štruktúra Slavistického ústavu Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied

 

 

Riaditeľ: doc. PaedDr. ThDr. Šimon Marinčák, PhD.

 

 

Zástupca riaditeľa: Prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.

 

Vedecká rada Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV:

Doc. Róbert Lapko, Th.D., PhD., predseda
Prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD., interný člen
Doc. Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD. interná členka
Prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc., FF UKF Nitra, externý člen
Prof. PhDr. Júlia Dudášová-Kriššáková, DrSc., FF Prešovskej univerzity, externá členka

 

Atestačná komisia Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV:

 

 

Prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc. (predseda)
Prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD. (interný člen)
Mgr. Svorad Zavarský, PhD. (interný člen)
Doc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc. – Ústav slovenskej literatúry SAV (externá členka)
Doc. SEODr. PaedDr. Šimon Marinčák, PhD. – Trnavská univerzita, Centrum spirituality Východ – Západ Michala Lacka, (externý člen)
 

 

 

Základné organizačné normy Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV

 

 

 

 

 

shopify analytics