Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

Správa o činnosti za rok 2020

 

Správa o činnosti za rok 2019

 

Správa o činnosti za rok 2018

 

Správa o činnosti za rok 2017

 

Správa o činnosti za rok 2016

 

 

Akreditačný dotazník za roky 2012 – 2015

 

 

Správa o činnosti za rok 2015

 

Správa o činnosti za rok 2014

 

Správa o činnosti za rok 2013

 

Správa o činnosti za rok 2012

 

 

Akreditačný dotazník za roky 2007 – 2011

 

 

Správa o činnosti za rok 2011

 

Správa o činnosti za rok 2010

 

Správa o činnosti za rok 2009

 

Správa o činnosti za rok 2008

 

Správa o činnosti za rok 2007

 

 

Akreditačný dotazník za roky 2003 – 2006

 

 

Správa o činnosti za rok 2006

 

Správa o činnosti za rok 2005

 

Správa o činnosti za rok 2004

 

Správa o činnosti za rok 2003

 

 

 

 

 

Koncepcia na roky 2007 - 2010

 

Koncepcia na roky 2003 - 2006

 

 

 

 

shopify analytics