Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Inštitúcie, s ktorými Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

má podpísanú dohodu o spolupráci

 

Институт славяноведения РАН

Katolícka univerzita v Ružomberku

Кирило-Методиевски научен център БАН

Matica slovenská

Pontificio Istituto Orientale v Ríme

Slovenský komitét slavistov

Ústav bulharského jazyka prof. Ľ. Andrejčina Bulharskej akadémie vied

Ústav slavistiky Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne

 

 

Ďalšie spolupracujúce inštitúcie

 

Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka Trnavskej univerzity

Институт всеобщей истории РАН

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity

Filozofická fakulta Univerzity Komenského

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Filozofická fakulta Univerzity v Novom Sade

Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity

Košická gréckokatolícka eparchia

Prešovská gréckokatolícka archieparchia

Patristische Kommission der Akademie der Wissenschaften von NRW

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity

Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity

Slovanský ústav AV ČR

Spoločenskovedný ústav SAV

Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Ústav etnológie SAV

Užhorodská národná univerzita

 

 

 

 

 

shopify analytics