Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Monumenta Byzantino-Slavica et Latina Slovaciae

 

 

Medzinárodné bilaterálne projekty

 

 

Projekty VEGA

 

 

Projekty APVV

 

 

Era.Net RUS Plus

 

 

Štrukturálne fondy EÚ

 

 

Centrum excelentnosti

(projekt CE SlovSlav SAV riešený v rokoch 2012 - 2016)

 

 

Štátny program výskumu a vývoja

(riešený v rokoch 2003 - 2005)

 

 

 

 

 

 

 

shopify analytics