Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Pravidlá hodnotenia vedeckých a výskumných pracovníkov a doktorandov Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV

Pracovný poriadok Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV

Organizačný poriadok Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV

Volebný poriadok na členov Vedeckej rady Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV

 

Štatút Snemu Slovenskej akadémie vied

Štatút Slovenskej akadémie vied

Organizačný poriadok Slovenskej akadémie vied

 

Zákon o Slovenskej akadémii vied č. 133/2002 Z. z., v znení neskorších doplnení

Zákon o vysokých školách č. 131/2002 Z. z., v znení neskorších doplnení

Zákon o vede a technike

Zákonník práce č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších doplnení

 

 

 

 

shopify analytics