Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Odkazy na akadémie vied a ďalšie inštitúcie

Slovenská akadémia vied

Akademie věd České republiky

Bieloruská národná akadémia vied

Enzyklopädie des Märchens

Estónsky ústav slavistiky

Charkovská národná univerzita

Institut für Volkskunde

Jagelonská univerzita

Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FF UK

Kyjevská národná univerzita

Ľubľanská univerzita

Mariborská univerzita

Národní ústav lidové kultúry

Russkij gosudarstvennyj gumanitarnyj universitet

Slovanský ústav AVČR

Ukrajinská národná akadémia vied

Ústav slavistických a východoeurópskych štúdií Karlovej univerzity

Centro Studium Gorizia

Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei Gorizia

 

 

Niektoré zaujímavé slavistické webové stránky

Bibliotheca Slavica

Das Internetportal zur deutschen und lateinischen Literatur im Mittelalter

Databáza hagiografických textov 8. - 10. storočia

Filologické odkazy na talianskom webe

Litopys

Kanadská asociácia slavistov

Katedra ľudovej slovesnosti Moskovskej štátnej univerzity

Medzinárodný komitét slavistov

Odkazy na slavistické stránky

Slavistická společnost Franka Wollmana

The Scholarly Journal Archive

Web o starej piesňovej kultúre v Rusku

 

 

Knižnice a kníhkupectvá

Ústredná knižnica SAV

Univerzitná knižnica v Bratislave

Slovenská národná knižnica

Böhlau Verlag

Camena

Corpus Automatum Multiplex Electorum Neolatinitatis Auctorum

Credo.ru

Česká národní knihovna

Knižnica patristickej literatúry otcov

Kosmas

Kubon&Sagner

Litopys.narod.ru

Matice cyrilometodějská

Národné múzeum ČR

Orbis Latinus

Prosvita

Ruská liturgia

Ruská liturgická knižnica

Svichado Publishers

Ústredná knižnica Bulharskej akadémie vied

Veda, vydavateľstvo SAV

Vulgata

Literárne informačné centrum

http://www.orbilat.com/

http://www.slavdict.narod.ru/

http://www.fordham.edu/halsall/byzantium/

 

 

Grantové agentúry a nadácie

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Grantový systém Ministerstva kultúry SR

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ

Literárny fond

Nadácia otvorenej spoločnosti

Spoločnosť autorov vedeckej a odbornej literatúry

Stiftungsindex

Vedecká grantová agentúra MŠ a SAV

Vzdelávacia nadácia Jána Husa

 

 

Ďalšie zaujímavosti

Euroactiv

Euroactivity

Gréckokatolíci na Slovensku

Osobnosti

Pamiatky a múzeá

Pravoslávna stránka

Stála konferencia občianskeho inštitútu

Svetové denníky

Vatikán

www.radia.sk

 

 

 

 

shopify analytics