Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Slavica Slovaca

 

 

 

ISSN: 0037-6787

 

Distribúcia / Distributed by:

Slovart G. T. G., Krupinská 4,

P. O. Box 152, 852 99 Bratislava

Objednávací formulár

 

Slavistická folkloristika

Informačný bulletin

 

 

ISSN: 2730-0099

 

Redakčná rada:

Hana Hlôšková (Slovensko),
Sofja Anatoljevna Mjasnikova (Rusko),
Irina Ohijenko (Ukrajina),
Jana Pospíšilová (Česko),
Tatiana Volodina (Bielorusko),
Katarína Žeňuchová (Slovensko)
 

Výkonné redaktorky:

Katarína Žeňuchová

katarina.zenuchova@savba.sk

 

Hana Hlôšková

anna.hloskova@uniba.sk

 

 

Technický redaktor:

Martin Žeňuch

 

Periodicita:
spravidla raz ročne

Aktualizácia údajov:
do 30. júna
 

 

 

 

 

 

 

 

 

shopify analytics