Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Slavica Slovaca

 

 

 

ISSN: 0037-6787

 

Distribúcia / Distributed by:

 

Slovart G. T. G., Krupinská 4,

P. O. Box 152, 852 99 Bratislava

Objednávací formulár

 

Slavistická folkloristika

Informačný bulletin

 

 

 

 

Redakčná rada:

Viera Gašparíková, Hana Hlôšková, Gabriela Kiliánová, Jana Pospíšilová, Katarína Žeňuchová

 

Výkonná redaktorka:

Katarína Žeňuchová

katarina.zenuchova@savba.sk

 

Technický redaktor:

Martin Žeňuch

 

Tlačové podklady

posielajte na adresy:

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

Dúbravská cesta 9

841 04 Bratislava

-

Ústav etnológie SAV

Klemensova 19

813 64 Bratislava

 

 

 

 

 

 

 

 

shopify analytics