Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Databáza pamiatok byzantskej tradície

 

Nahrávky liturgií a súkromných modlitieb veriacich byzantského obradu v cirkevnoslovanskom jazyku

 

Výskum ľudovej prozaickej tvorby

 

Monumenta Byzantino-Slavica et Latina Slovaciae

 

Riziká a financovanie výskumu

 

 

 

Späť

 

 

 

 

shopify analytics