Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Martin Sentiváni SJ: Grécka schizma a únia. Historicko-polemická dizertácia (na vydanie pripravuje Svorad Zavarský).

 

Vedecké vydanie ľudových naratívnych textov zo zbierky Samuela Cambela (na vydanie pripravuje Katarína Žeňuchová).

 

 

 

Späť

 

 

 

 

shopify analytics