Slovenský komitét slavistov
Slovenský komitét slavistov
Stanovy
Predsedníctvo
Zloženie
Zápisnice zo zasadnutí
Publikácie
Chronológia medzinárodných zjazdov slavistov
Slavistický ústav Jána Stanislava
Aktuality
 

 

Členovia SKS

 

 

Čestný predseda SKS

Prof. PhDr. Ján Doruľa, DrSc. (jazykoveda)

 

 

PhDr. Mojmír Benža, CSc. (etnológia)

PhDr. Ján Bobák, CSc. (história)

Doc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc. (literárna veda)

Prof. PhDr. Júlia Dudášová, DrSc. (jazykoveda)

Prof. PhDr. Oskár Elschek, DrSc. (etnológia)

PhDr. Viera Gašparíková, DrSc. (etnológia)

Prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc. (jazykoveda)

Prof. PaedDr. Martin Golema, PhD. (literárna veda)

Doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc. (etnológia)

Doc. PhDr. Martin Homza, PhD. (história)

Prof. PhDr. Jozef Hvišč, DrSc. (literárna veda)

PhDr. Ján Jankovič, DrSc. (literárna veda)

Prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc. (jazykoveda)

prof. PhDr. Marta Keruľová, CSc. (literárna veda)

doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD. (jazykoveda)

PhDr. Ľubor Králik, CSc. (jazykoveda)

Doc. PhDr. Elena Krasnovská, CSc. (jazykoveda)

Prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD. (jazykoveda)

Prof. PhDr. Matúš Kučera, DrSc. (história)

Prof. PhDr.Ladislav Lenovský, PhD. (Etnológia)

Prof. PhDr. Róbert Letz, PhD. (história)

Mgr. Anita Račáková, PhD. (jazykoveda)

Prof. PhDr. Ján Podolák, DrSc. (etnológia)

PhDr. Zuzana Profantová, CSc. (etnológia)

Prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc. (história)

Prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc. (jazykoveda)

ThLic. Andrej Škoviera, PhD. (história)

Prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc. (jazykoveda)