Slovenský komitét slavistov
Slovenský komitét slavistov
Stanovy
Predsedníctvo
Zloženie
Zápisnice zo zasadnutí
Publikácie
Chronológia medzinárodných zjazdov slavistov
Slavistický ústav Jána Stanislava
Aktuality

 

 

Zápisnice z plenárnych zasadnutí

Slovenského komitétu slavistov od roku 2000.

(Všetky zápisnice sú publikované v časopise Slavica Slovaca.)

 

 

Slavica Slovaca, 2020, roč. 55, č. 2, s. 324-330

 

Slavica Slovaca, 2019, roč. 54, č. 1, s. 99-100

 

Slavica Slovaca, 2018, roč. 53, č. 2, s. 189-193

 

Slavica Slovaca, 2018, roč. 53, č. 1, s. 93-94

 

Slavica Slovaca, 2017, roč. 52, č. 1, s. 96-98

 

Slavica Slovaca, 2016, roč. 51, č. 1, s. 99-100

 

Slavica Slovaca, 2015, roč. 50, č. 2, s. 194-195

 

Slavica Slovaca, 2015, roč. 50, č. 1, s. 98-99

 

Slavica Slovaca, 2014, roč. 49, č. 1, s. 99-100

 

Slavica Slovaca, 2013, roč. 48, č. 1, s. 95-96

 

Slavica Slovaca, 2012, roč. 47, č. 2, s. 182-183

 

Slavica Slovaca, 2012, roč. 47, č. 1, s. 96

 

Slavica Slovaca, 2011, roč. 46, č. 2, s. 184-185

 

Slavica Slovaca, 2011, roč. 46, č. 1, s. 95-96

 

Slavica Slovaca, 2010, roč. 45, č. 1, s. 95-96

 

Slavica Slovaca, 2009, roč. 44, č. 2, s. 185-186

(Správa zo zasadnutia prezídia Medzinárodného komitétu slavistov v Starej Lesnej)

 

Slavica Slovaca, 2009, roč. 44, č. 1, s. 95-96

 

Slavica Slovaca, 2008, roč. 43, č. 2, s. 182-183

(Správa o účasti slovenskej delegácie na XIV. medzinárodnom zjazde slavistov v macedónskom Ochride)

 

Slavica Slovaca, 2008, roč. 43, č. 1, s. 95-96

 

Slavica Slovaca, 2007, roč. 42, č. 1, s. 93-95

 

Slavica Slovaca, 2006, roč. 41, č. 1, s. 94-95

 

Slavica Slovaca, 2005, roč. 40, č. 1, s. 95-96

 

Slavica Slovaca, 2003, roč. 38, č. 2, s. 187

 

Slavica Slovaca, 2003, roč. 38, č. 1, s. 96

 

Slavica Slovaca, 2002, roč. 37, č. 1, s. 92-96

 

Slavica Slovaca, 2001, roč. 36, č. 1, s. 92-96

 

Slavica Slovaca, 2000, roč. 35, č. 1, s. 95-96