Slovenský komitét slavistov
Slovenský komitét slavistov
Stanovy
Predsedníctvo
Zloženie
Zápisnice zo zasadnutí
Publikácie
Chronológia medzinárodných zjazdov slavistov
Slavistický ústav Jána Stanislava
Aktuality

 

 

Chronológia medzinárodných zjazdov slavistov, ktoré sa realizovali

 

 

XVII.

MZS

Paríž

2023

XVI.

MZS

Belehrad

2018

XV.

MZS

Minsk

2013

XIV.

MZS

Ochrid

2008

XIII.

MZS

Ľubľana

2003

XII.

MZS

Krakov

1998

XI.

MZS

Bratislava

1993

X.

MZS

Sofia

1988

IX.

MZS

Kyjev

1983

VIII.

MZS

Zahreb

1978

VII.

MZS

Varšava

1973

VI.

MZS

Praha

1968

V.

MZS

Sofia

1963

IV.

MZS

Moskva

1958

III.

MZS

Belehrad

1939 (nerealizoval sa)

II.

MZS

Varšava

1934

I.

MZS

Praha

1929

 

Zasadnutie Prezídia Medzinárodného komitétu slavistov v Starej Lesnej v dňoch 25.–28. augusta 2009