Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Teokracia: lingvistické, exegetické a systematicko-teologické prístupy

 

 

 

Miesto konania konferencie: Košice

Dátum konania konferencie: 25. - 27. februára 2019

Zodpovedný pracovník: Róbert Lapko (APVV)

Organizátori: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Centrom pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta

 

 

 

Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied v spolupráci s Centrom pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu.

Program konferencie otvorí dňa 25.2.2019 o 17:00 plenárna prednáška Petra Olexáka (SHÚ Rím): Vzťahy cirkvi a štátu v dejinách.

Ďalšie vystúpenia sa uskutočnia v Kláštore bosých karmelitánov v Košiciach-Lorinčík. Prednašajúci: Ján Dolný OSB (Kláštor Premenenia Pána Sampor), Peter Dubovský SJ (PIB Rím), Juraj Feník (SÚJS SAV Bratislava), Peter Juhás (WWU Münster), Róbert Lapko (SÚJS SAV Bratislava), Christoph Levin (LMU Mníchov), Petr Mareček (CMTF UP Olomouc), Reinhard Müller (WWU Münster), Urmas Nommik (Tartu Ülikool), Peter Olexák (SHÚ Rím), Jozef Tiňo (TF TU Bratislava), Peter Žeňuch (SÚJS SAV Bratislava).

Konferencia je realizovaná v rámci riešenia projektu: APVV-16-0514 Terminologické diskurzy a špecifiká biblických jazykov vzhľadom na preklady Biblie do slovenčiny a DFG-Forschergruppe "Natur in politischen Ordnungsentwürfen" (Teilprojekt 1).

 

 

Informácie o konferencii na webe:

 

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20190129026

 

http://biblia.rimkat.sk/vedecka-konferencia-o-teokracii/?fbclid=IwAR0FWStlvZHviT7YXoGryrbmpNnG5zh8KdKTVZogVQjdRNhGStrc-5XXPIE

 

https://blog.postoj.sk/40050/februar-s-csbbs

 

 

 

Späť

 

 

 

 

shopify analytics