Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Slovensko-poľské pomedzie

 

Slavistický kabinet SAV v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave pripravil interdisciplinárny vedecký seminár s medzinárodnou účasťou o doterajších výsledkoch štúdia materiálu získaného pri terénnych a archívnych výskumoch v súvise s plnením grantovej úlohy kabinetu Slovensko-poľské pomedzie (jazyk, ľudová kultúra a dejiny osídlenia). Seminár sa uskutočnil 3. mája 2000 v zasadacej miestnosti sídla kabinetu na Panskej ulici č. 26 v Bratislave o 9.00 hod.

 

Na seminári odzneli referáty:

Ján Doruľa, Úvodné slovo o plnení grantových úloh SK SAV

Martin Homza, Pôsobenie významných osobností z uhorských a poľských vládnucich dynastií na pohraničných územiach v stredoveku

Mojmír Benža – Ladislav Mlynka, Charakter tradičnej kultúry Slovákov v Poľsku

Andrzej Jazowski, Gwara Górnej Orawy w świetle polskich źródeł i badań

Júlia Dudášová-Kriššáková, Morfologický systém goralských nárečí z typologického hľadiska

Anita Murgašová, Niektoré syntaktické osobitosti v goralských nárečiach na Spiši

Štefan Lipták, Nahrávky prehovorov zo spišských goralských nárečí ako prameň poznania ich slovnej zásoby

 

 

 

 

Späť

 

 

 

 

shopify analytics