Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Piaristen und Schulwesen, Wissenschaft, Kunst Mitteleuropas im 17.-19. Jahrhundert / The Piarists and Education, Science and Arts in Central Europe in the 17th-19th Centuries

 

 

Miesto konania konferencie: Bratislava / Svätý Jur

Dátum konania konferencie: 30. septembra-2. októbra 2010

Zodpovedný pracovník: Ladislav Kačic

Organizátor: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

Spoluorganizátori: Slovenská muzikologická asociácia, Rakúske kultúrne fórum a Rehoľa piaristov na Slovensku

 

 

V dňoch 30. septembra - 2. októbra 2010 sa uskutočnila interdisciplinárna vedecká konferencia s názvom Piaristen und Schulwesen, Wissenschaft, Kunst Mitteleuropas im 17.-19. Jahrhundert / The Piarists and Education, Science and Arts in Central Europe in the 17th-19th Centuries. Účastníci konferencie sa venovali konfrontácii nových poznatkov o prínose rehole piaristov na Slovensku a v krajinách strednej Európy v oblasti hudby, hudobného školstva, hudobného divadla (piaristickej školskej hry), tanca, ale aj ďalších príbuzných oblastí kultúry a vedy (literatúra, teológia, matematika a pod.). Na konferencii sa zúčastnili odborníci z viacerých krajín Európy (Rakúsko, Nemecko, Poľsko, Česká republika, Maďarsko, Slovensko). Konferencia na uvedenú tému sa na Slovensku doteraz neuskutočnila, preto ju možno pokladať za priekopnícku. Pripravovaný zborník referátov určite pomôže skvalitniť doterajšie poznatky o vklade piaristov do slovenskej i stredoeurópskej kultúry.

 

 

Program konferencie

 

 

 

 

 

Späť

 

 

 

 

shopify analytics