Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Neo-Latin Scholarship on the Slavs

 

 

 

Miesto konania konferencie: Bratislava

Dátum konania konferencie: 5. – 7. decembra 2018

Zodpovedný pracovník: Svorad Zavarský

Organizátori: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

 

V dňoch 5.–7. decembera 2018 Slavistický ústav Jána Stanislava SAV organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Neo-Latin Scholarship on the Slavs. Konferencia bude venovaná latinskej odbornej literatúre o Slovanoch a rôznych aspektoch slovanského sveta pred konštituovaním slavistiky ako samostanej vednej (akademickej) disciplíny. Odznejú na nej referáty v anglickom a nemeckom jazyku od bádateľov, najmä neolatinistov a slavistov, zo slovanských (Bielorusko, Ukrajina, Rusko, Poľsko, Chorvátsko, Česko a Slovensko) i neslovanských (Taliansko, Rakúsko, Rumunsko, Švédsko) krajín. Konferencia sa uskutoční v rámci projektu VEGA 2/0047/16 Nexus Slavorum Latini. Ide o prvú slavisticko-latinistickú konferenciu svojho druhu, v rámci ktorej zvlášť cenný moment predstavuje sústredenie neolatinistov z viacerých východoslovanských krajín.


Link: https://neolatinscholarshi.wixsite.com/conference2018
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

shopify analytics