Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Ku koreňom našej viery

 

odborný seminár, Michalovce 24. mája 2008

 

 

 

 

 

Organizátori:

Spolok sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

Zemplínske múzeum v Michalovciach

 

 

 

V Michalovciach si pripomenuli 40. výročie obnovenia gréckokatolíckej cirkvi

 

Prešov/Michalovce (podľa TASR) - Pri príležitosti 40. výročia obnovenia činnosti Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku sa 24. mája 2008 v priestoroch Zemplínskeho múzea v Michalovciach uskutočnil odborný seminár pod názvom "Ku koreňom našej viery". Podujatie sa realizovalo pod záštitou košického eparchu Milana Chautura. Viac ako 100 účastníkov si vypočulo prednášku cirkevného historika Petra Borzu, v ktorej sa venoval predovšetkým obdobiu Pražskej jari. Tá podľa jeho slov priniesla zmenu spoločensko-náboženskej situácie a uvoľnenie napätia v krajine postihnutej tvrdou proticirkevnou politikou. Výsledkom zápasu duchovenstva a veriacich bolo po 18 rokoch znovuobnovenie činnosti Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Účastníci odborného stretnutia počas diskusie hovorili o možnostiach štúdia starých cyrilských rukopisov, ktoré sa používali v prostredí východného byzantského obradu. Ako pre TASR uviedol riaditeľ Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV v Bratislave Peter Žeňuch, "náš ústav archivuje 150 až 200 takýchto písomnosti z  obdobia 15.- 19. storočia v digitalizovaných databázach. Závery zo skúmania spomínaných dokumentov vydávame v rámci edície Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae". Dnešné stretnutie sa podľa Žeňucha nekoná v Michalovciach len preto, že v tomto regióne žije väčšina veriacich východného obradu na Slovensku. Vedeckí pracovníci uvažujú o možnosti vytvorenia strediska pre archiváciu a zhromažďovanie dokumentov práve v priestoroch Zemplínskeho múzea v Michalovciach. Podujatie Ku koreňom našej viery pripravili Spolok sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach a Slavistický ústav Slovenskej akadémie vied Bratislava v spolupráci so Zemplínskym múzeom v Michalovciach. V rámci neho sa uskutočnila aj vernisáž výstavy vzácnych bohoslužobných kníh a dokumentov, ktorú v najbližších dňoch sprístupnia pre návštevníkov múzea.       

 

 

 

Správa o akcii s fotografiami na stránke Košickej eparchie.

 

Rádio Lumen

Rozhovor s riaditeľom Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV v relácii Ranné spojenie, ktorú odvysielalo Rádio Lumen v premiére v sobotu, 31.05.2008 o 6.00 – 9.00 hod. a v repríze v nedeľu, 01.06.2008 o 6.00 – 7.00 a o 8:00 – 8:30 hod.

 

Informačný plagát vo formáte pdf.

 

 

 

 

 

 

 

Späť

 

 

 

 

shopify analytics